กลไกการเกิดสนิม

  

กลไกการเกิดสนิมแดง

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก

สนิม (rust) เป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีอากาศ น้ำ หรือความร้อนเป็นตัวการสำคัญทำให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม เช่น สีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแรงลดลง และทำให้เกิดการผุกร่อน ตัวอย่างที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆ 

ท่อเหล็กที่ใช้ในระบบท่อส่งน้ำ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี กับน้ำ สนิมเหล็กเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เหล็กจะสูญเสียอิเลกตรอนและไปรวมตัวกับออกซิเจนในน้ำเกิดเป็นเหล็กออกไซด์มีสีน้ำตาลแดงเกาะอยู่บนพื้นผิวของโลหะ โดยการกระทำของออกซิเจนในน้ำและบรรยากาศ

 "น้ำสนิมแดง" เป็นสีของน้ำที่ปรากฏออกมาจากการปนเปื้อนของสนิม ซึ่งแตกต่างจากปกติ สนิมสีแดงเป็นสนิมที่อ่อนตัวมาก ดังนั้นจึงสามารถหลุดลอกออก และปะปนออกมากับน้ำได้ง่าย

หากเกิดสนิมขึ้นในท่อเหล็ก ส่วนที่อ่อนนุ่มของผิวสนิมจะหลุดไหลออกมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับน้ำสนิมที่เกิดขึ้นในภายในของท่อเหล็ก เมื่อน้ำไหลไปไกลขึ้นน้ำก็จะถูกเจือจางลงและจะไม่ปรากฏปนสีแดงออกมาในปริมาณมากเพราะน้ำที่ไหลมาก แต่ในช่วงเวลาที่เกิดสนิมขึ้นภายในท่อ แม้จะเป็นน้ำประปาเพียงเล็กน้อยแต่ในน้ำประปาที่มีความโปร่งใสจะปนเปื้อนสนิมที่ละลายออกมา


ทำไมท่อน้ำจึงเป็นสนิม

เหล็กที่เรานำมาใช้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่ขาดความเสถียร เมื่อเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำจะทำให้เกิดสนิมขึ้นได้ง่าย ทั้งท่อยังได้รับการเติมเต็มไปด้วยน้ำประปาตลอดเวลา และวัสดุของท่อน้ำที่เป็นเหล็ก จึงได้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเกิดสนิมได้ง่ายอย่างมาก

อีกทั้งน้ำประปาส่วนใหญ่จะได้รับการเติมคลอรีนเข้าไปเพื่อระงับการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย คลอรีนนี้จะเป็นตัวออกซิไดซ์ที่มีประสิทธิภาพและจะทำให้เกิดสนิมเหล็กได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบของท่อน้ำสนิม

ท่อน้ำที่เป็นเหล็กเมื่อเกิดสนิมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยสนิมที่เกาะอยู่ผนังของท่อน้ำจะกลายเป็นสนิมยึดเกาะ และเมื่อสะสมเยอะมากขึ้นจะลดการไหลของน้ำเพราะเกิดการอุดตันสะสม เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดการ "รั่วไหล" หรือท่อรั่ว(Corrosion Pitting)ในท้ายที่สุด

นอกจากนี้สนิมแดงที่เกิดสะสมในน้ำจนมีขนาดใหญ่และแข็งนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า  "การเกิดสนิมสะสม" คุณสามารถดูแลได้โดยการตรวจสอบท่อภายในที่เกิดสนิมสะสมก่อนจะกลายเป็นขนาดใหญ่เกินไป นี้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการอุดตันและน้ำมีคุณภาพไม่ดีได้

และเมื่อเกิดสนิมแดงมากขึ้น การปรับปรุงท่อจึงจำเป็นต้อง เปลี่ยนท่อใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

ความเสียหายที่เกิดจากการเกิดสนิมแดง

สนิมแดงนั้นเปราะบางและละลายในน้ำได้ดีมาก และเมื่อละลายในน้ำประปาสีแดงของสนิมจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เช่นกรณีที่รุนแรงมากๆ จะสังเกตุได้จากสีของน้ำที่เปลี่ยนและมีกลิ่นสนิมติดมาด้วย หากเป็นเช่นนั้นน้ำที่ออกมาก็จะมีคุณภาพที่ต่ำ ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

ปัญหาที่เกิดจากการบริโภคธาตุเหล็กมากเกินไป

"เหล็ก ออกไซด์-ไฮดรอกซ์ไซด์" หรือ "เหล็ก" เป็นองค์ประกอบหลักของสนิมแดง ถ้าหากเข้าสู่ร่างกาย น้ำที่เป็นสนิมจะละลายแล้วสนิมนี้สามารถมองได้ว่าเป็น "เหล็ก" ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการบำรุงรักษาของชีวิตและมีส่วนสำคัญสำหรับการขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกาย

แต่การบริโภคหรือรับเข้าไปมากเกินความจำเป็นก็เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อกินธาตุเหล็กเกิน ตัวอย่างทั่วไปคือ "ความผิดปกติเหล็กเกิน" นี้มีสาเหตุมาจากการบริโภคได้เกินกว่าที่จำเป็น

เหล็กจะรวมอยู่ในปริมาณฮีโมโกลที่จำเป็นในเลือด และเราได้เก็บไว้ในอวัยวะส่วนใหญ่คือ ตับ แต่เมื่อการบริโภคเหล็กในส่วนเกินภาระในตับจะเพิ่มขึ้น มันอาจจะเกี่ยวกับการที่จะทำให้เกิดการลดลงของการทำงานของตับที่นำไปสู่โรคตับแข็ง มักจะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งของเซลล์ตับ เหล็กที่เก็บไว้ในส่วนที่เกิน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ยังมีผลต่อการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อรวมโรคเบาหวานและมีบางครั้งที่มันปล่อยออกมาอาการเป็นเม็ดสีที่ผิวหนัง

เหล็กต้องมีในร่างกายมนุษย์เช่นนี้ยังอาจจะทำให้ผลกระทบที่น่ากลัวเมื่อบริโภคเกิน ถ้าคุณบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดโรคตับแข็งของตับจากโรคธาตุเหล็กเกิน ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพของการเกิดสนิม

สนิมแดง ซึ่งมีโครงสร้างผลึกหยาบจะถูกรวบรวมและเปลี่ยนปฏิกิริยาเป็นสนิมดำ โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำกระแสของแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆ ระหว่างผนังท่อด้านในโดยการติดตั้ง ARIORES

ดังในรูปที่แดงให้เห็นถึงการเกาะตัวของสนิมสีแดงที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้การนำของกระแสไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอตามไปด้วย

ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนรูปทรงและการลดลงหรือลอกออกของสนิมแดง โดยจะมีสนิมลอกออกมาบางส่วน และบางส่วนจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสนิมสีดำ และค่อยๆเคลือบเป็นฟิล์มบางๆแทน

ดังนั้นสนิมแดงส่วนใหญ่จะหลุดลอกออกและมีบางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นสนิมสีดำ แต่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดสนิมสีดำไม่สม่ำเสมอในการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิด

แต่อย่างไรก็ตาม จากการอธิบายไว้ในข้างต้นการติดตั้ง ARIORES สามารถช่วยในการกำจัดและดูแลรักษาท่อสนิมได้จริง ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสนิมแดงให้เป็นสนิมดำเคลือบผิวท่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย  • 2018-09-10

Join with

ร่วมงานกับเราไหม? สนใจ มาเลย!!!

เพียงท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งอีเมล์มาที่ saentriputh_2555@hotmail.co.th เราจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

contact

SaentriputhEngineering Co.,Ltd

68/9 หมู่บ้านทิพวัล ซ.21 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

saentriputh_2555@hotmail.co.th

Saentriputh Engineering

 +66 (02) 758 0942

+66 (02) 758 0417

Warning! saentriputh